Deng, Jianping, Xiaoyin Zhu, Xin Du, Lei Su, Yijian Gu, and Qiang Zhang. “CHIVA Treatment for Pelvic Leak Points in Males”. Veins and Lymphatics 12, no. 1 (August 22, 2023). Accessed July 23, 2024. https://www.pagepressjournals.org/vl/article/view/11271.