Papatheodoridis, G. (2018) “Hepatitis C virus treatment advances for thalassaemia patients”, Thalassemia Reports, 8(1). doi: 10.4081/thal.2018.7491.