Papatheodoridis, George. 2018. “Hepatitis C Virus Treatment Advances for Thalassaemia Patients”. Thalassemia Reports 8 (1). https://doi.org/10.4081/thal.2018.7491.