Papatheodoridis, G. (2018). Hepatitis C virus treatment advances for thalassaemia patients. Thalassemia Reports, 8(1). https://doi.org/10.4081/thal.2018.7491