BULZOMI, P.; BOLLI, A.; MARINO, M. Estrogen receptor-dependent effects of bisphenol a. Journal of Biological Research - Bollettino della Società Italiana di Biologia Sperimentale, v. 84, n. 1, 30 jan. 2011.