(1)
Liuzzo, G.; Bentley, S.; Giacometti, F.; Piva, S.; Serraino, A. Risk Assessment Terminology: Risk Communication Part 1. IJFS 2016, 5.