Moulavasilis, Napoleon, Ioannis Katafigiotis, Dimitris Staios, Christos Nikolaidis, Spyridon Vernadakis, John Bokos, and Ioannis Anastasiou. “Renal Autotransplantation: A Final Option to Preserve the Kidney After an Iatrogenic Ureteral Injury”. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 91, no. 4 (January 14, 2020): 263-264. Accessed September 28, 2020. https://www.pagepressjournals.org/index.php/aiua/article/view/aiua.2019.4.263.