Yuksel, M., Karamık, K., Anıl, H., Islamoglu, E., Ates, M. and Savas, M. (2017) “Factors affecting surgical margin positivity in robotic assisted radical prostatectomy”, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 89(1), pp. 71-74. doi: 10.4081/aiua.2017.1.71.