[1]
Leone, L., Fulvi, P., Sbrollini, G., Filosa, A., Caraceni, E., Marronaro, A. and Galosi, A. 2016. Rare presentation of a testicular angiofibroma treated with testis sparing surgery. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia. 88, 4 (Dec. 2016), 330-332. DOI:https://doi.org/10.4081/aiua.2016.4.330.