[1]
Yuksel, M., Karamık, K., Anıl, H., Islamoglu, E., Ates, M. and Savas, M. 2017. Factors affecting surgical margin positivity in robotic assisted radical prostatectomy. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia. 89, 1 (Mar. 2017), 71-74. DOI:https://doi.org/10.4081/aiua.2017.1.71.